25.5 C
Jerusalem
27 maj 2024
Artikel

Kartorna och myten om det “krympande Palestina”

Några exempel på missvisande kartserier

Det finns ett numera klassiskt inslag i anti-israelisk propaganda, där några historiska kartor placerats jämte varandra och uppges visa ”ett krympande Palestina”.

Sviten av kartor ger en djupt förljugen bild av den historiska processen. Olika typer av markinnehav blandas med varandra; privat och offentligt. Äpplen och päron. När mark varit statlig utan att vara israelisk har den i själva verket aldrig varit palestinsk – utan till exempel jordansk, egyptisk eller turkisk (ottomansk). I kartserien ställs israeliskt och palestinskt mot varandra som om de varit jämförbara storheter och statsbildningar, men i inget läge tillhörde marken någonsin något Palestina.

Kartorna visar förstås inte heller att det varit arabisk och palestinsk fredsvägran som omöjliggjort delningsplanen och andra liknande initiativ. Eller att Israel blivit större efter att grannländerna förlorat krig när de försökt utplåna den judiska staten.

Eftersom kartsviten är propagandistiskt slagkraftig återfinns den i många varianter. Här ett konkret exempel från Turkiets president Erdogan inför FN:s generalförsamling.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan i FN:s generalförsamling, 30 september 2019

President Erdogan visade upp en version av kartserien som påstods visa hur landområden skiftat från Palestina till Israel, men i själva verket rymde jämförelserna så många fel att det är svårt att reda ut på ett tydligt sätt. Jag gör ändå ett försök:

[I] Första kartans gröna områden visar ett Palestina som aldrig existerade. Här är grönmarkerad mark visserligen inte israelisk eller ägd av judar, men inte heller palestinsk, utan i huvudsak statligt ägd av helt andra aktörer.

[II] Andra kartan visar gränser som föreslogs, men aldrig förverkligades eftersom de arabiska företrädarna sa nej. De vägrade redan då att acceptera existensen av en judisk stat. (Fun fact: eftersom de judiska företrädarna motvilligt sa ja till delningsförslaget, så hade vi redan 1948 kunnat få en tvåstatslösning).

[III] I den tredje kartan ser vi grön mark, men den är fortfarande inte palestinsk, utan ockuperad av Egypten och Jordanien. Och vid det här laget gjorde inga palestinier anspråk på marken.

I glappet mellan tredje och fjärde kartan utkämpades Sexdagarskriget. Om Egypten, Jordanien och palestinierna själva(!) velat ha en palestinsk stat, så hade de kunnat utropa en sådan i stället för att 1967 anfalla Israel.

[IV] Slutligen ser vi ett Gaza kontrollerat av Hamas där det för första gången på 3000 år inte bor några judar. Vi ser också gröna områden på Västbanken där det för första gången någonsin bildats ett palestinskt styre som kan liknas vid en stat. Kanske är det dessa områden som utrikesminister Wallström avsåg när hon erkände Palestina? Ingen vet. På Västbanken ser vi också vita områden som är föremål för förhandlingar mellan parterna (dvs ”fredsprocessen”) och i stort kan antas tillkomma en framtida palestinsk stat.

Kartsviten påstås alltså visa hur ’palestinska territorier förändrats från 1947 till nutid’, men gör inte det. Den är fejk. Tyvärr är det inte bara aktörer som Turkiets president Erdogan som väljer att sprida den här typen av lögner.

Just Erdogans kartsvit användes i en engelskspråkig variant länge som omslagsfoto på Facebook av en konsul vid det svenska generalkonsulatet i Jerusalem. Hon arbetar visserligen inte där längre, men bilden har å andra sidan gillats av en nuvarande konsul vid nämnda generalkonsulat. Båda borde veta bättre. Och kanske gör de dessvärre också det.

NYT:s opinionsredaktion har illustrerat en palestinsk skribents debattinlägg med en liknande kartserie, vilket fick många att reagera. Redaktionen ursäktade senare sin publicering med att kartorna skulle vara “konst” och “uttrycka en känsla”, varpå Dr. Shany Mor på twitter påtalade det orimliga även i en sådan ståndpunkt.

Shany Mor gjorde redan 2015 en grundlig genomgång av vad som brukar vara fel i dessa kartserier: The Mendacious Maps of Palestinian “Loss”. Där återfinns även originalet till nedanstående serie, som ger en långt rimligare bild av regionens utveckling!

Från ett original av Shany Mor, The Mendacious Maps of Palestinian “Loss”

___
PS Hör gärna av dig nästa gång du ser liknande kartor dyka upp i svensk debatt. Det är bra om eländet inte får stå oemotsagt. Denna artikel är en omarbetad version av flera av undertecknads inlägg som tidigare legat på bl.a. Vänskapsförbundet Sverige-Israels hemsida. DS

Se även:

Liknande inlägg

Analys: Bristfällig interngranskning av Sidas Palestinabistånd (av: Daniel Schatz)

ae

Några vanliga myter och missförstånd som gäller Israel

ae

Golda Meir – en del av Israels historia

ae

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.