30.4 C
Jerusalem
25 juli 2024
Artikel

Nya regeringen kan erkänna Jerusalem som Israels huvudstad

Jerusalem, mars 2017. Foto: Gary Bembridge.
Jerusalem, mars 2017. Foto: Gary Bembridge.

Egentligen borde det räcka med att staten Israel i likhet med alla andra stater har rätt att själv avgöra var man vill placera sin huvudstad. Allt annat vore en negativ särbehandling av den judiska staten, skriver Anders Engström.

Sverige har valt den mest Israelvänliga riksdagsmajoritet vi sett på många år, vilket kommer att avspegla sig i den regering som snart installeras i Rosenbad. Den nya regeringen bör ta tillfället i akt och erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, och flytta Sveriges ambassad dit från Tel Aviv.

Med en ny regering följer ny politik. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har redan krävt att Sverige skall erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta ambassaden dit från Tel Aviv. Även Liberalerna har fattat ett sådant beslut, om än med viss reservation för vad som skulle kunna vara en lämplig tidpunkt. Moderaterna, slutligen, har länge varit ett av riksdagens mer Israelvänliga partier och borde kunna medverka i ett sådant beslut utan större vånda.

Argumenten för ett erkännande, eller åtminstone en ambassadflytt, är många och spänner över ett vitt spektrum.

Egentligen borde det räcka med att staten Israel i likhet med alla andra stater har rätt att själv avgöra var man vill placera sin huvudstad. Allt annat vore en negativ särbehandling av den judiska staten. För Israel har valet av Jerusalem varit enkelt. Landets första premiärminister David Ben-Gurion uttryckte det så här: Ingen stad i världen, inte ens Aten eller Rom, har någonsin spelat en så stor roll i en nations liv under så lång tid, som Jerusalem har gjort för det judiska folket.

Jerusalem är dessutom de facto Israels huvudstad redan i dag. Här finns parlamentet Knesset, Israels högsta domstol, flertalet departement (inklusive UD) och så vidare. Det är till presidentens residens i Jerusalem svenska diplomater beger sig för att kunna installera sig i Israel, och det är till myndigheter i Jerusalem de ofta vänder sig i sin löpande verksamhet.

En del kommer att hävda att ett erkännande av Israels huvudstad skulle försvåras av Sveriges medlemskap i EU, som ju innebär en förväntan om gemensam hållning i frågor som dessa. Samtidigt innebar medlemskapet uppenbarligen inget hinder för Sveriges erkännande av Palestina 2014, vilket måste anses ha varit ett betydligt större avsteg. Erkännandet av Jerusalem skulle till och med kunna ses som ett sätt att åtminstone delvis balansera 2014 års olyckliga beslut.

Under slutet av sin ämbetsperiod inledde utrikesminister Ann Linde (S) en normaliseringsprocess som förbättrat de svenska relationerna med Israel. När Sverige nu valt sin mest Israelvänliga riksdagsmajoritet på många år borde det vara självklart att bygga vidare på den positiva trend som den förra regeringen redan inlett.

Sveriges nya riksdagsmajoritet har genom motioner, debattartiklar, enkätsvar och interna beslut visat att man har en ganska god förståelse för Israels situation. Och nu har väljarna gjort det möjligt för dem att gå från ord till handling. Ett naturligt första steg skulle kunna vara att flytta den svenska ambassaden till Jerusalem, Israels huvudstad.

Anders Engström
Driver israeliskt.se

___
Publicerad på NWT Debatt 27 september 2022
https://www.nwt.se/2022/09/27/erkann-jerusalem-som-israels-huvudstad/

Liknande inlägg

Problemet UNRWA

ae

Golda Meir – en del av Israels historia

ae

Kopplingen mellan antisionism och antisemitism

ae

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.