30.4 C
Jerusalem
25 juli 2024
Artikel

I underrättelsens tjänst – om Aman, Mossad och Shabak

Loggorna för Aman, Mossad och Shabak.
Loggorna för Aman, Mossad och Shabak.

I nöden prövas vännen, som bekant. När Israel utropade sin självständighet 1948 möttes hon av sympatiyttringar från stora delar av omvärlden, men det skulle snabbt visa sig att den unga judiska staten inte hade någon annan än sig själv att lita på för sin överlevnad.

Israel har under hela sin existens – och egentligen även innan dess – tvingats försvara sig mot angripare. Inför Israels självständighetskrig 1948 var situationen desperat. Man visste att den arabiska sidan skulle attackera och att angriparna inte bara var numerärt överlägsna, utan dessutom hade tyngre vapen och flygplan, vilket Israel nästan helt saknade.

Och vad värre var: Israel saknade möjlighet att köpa in försvarsmateriel eftersom FN, USA och britterna upprätthöll vapenembargon mot Israel och regionen.

Operation Balak

Redan 1947 lät Israel i hemlighet undersöka möjligheten att köpa in vapen från Europa, och till slut fick man napp i Tjeckoslovakien. Landet behövde pengar och satt på mängder av överbliven tysk krigsmateriel. Som en del i avtalet ingick ”Operation Balak” då omfattande mängder vapen, flygplan och annan utrustning smugglades till Israel. David Ben-Gurion sa senare att ”de tjeckoslovakiska vapnen räddade staten Israel, utan dem hade vi inte överlevt”.

Det var uppenbart att Israels överlevnad hängde på självständig underrättelseinhämtning och förmåga att utföra hemliga operationer.

Israels underrättelsetjänster bildas

År 1949 och 1950 bildades de underrättelse- och säkerhetstjänster som fortfarande är Israels viktigaste:

Shabak (”Shin Bet”) – Israels säkerhetspolis. En säkerhetstjänst med ansvar för inhemsk terrorbekämpning, kontraspionage och personskydd.

Aman – Den militära underrättelsetjänstens övergripande organ. Aman ingår i IDF och hit hör t.ex Unit 8200, som med sin signalspaning fyller en roll som liknar Sveriges FRA.

Mossad – Den mest välkända av underrättelsetjänsterna. Genom Israels unika och utsatta position arbetar Mossad i ett vidare spektrum än sina internationella motsvarigheter.

Vi kan konstatera att Mossads arbete är till nytta för hela Mellanöstern, då man lyckats stoppa eller hejda Syriens, Iraks och Irans regimer att framställa massförstörelsevapen. Även vi svenskar har anledning att känna tacksamhet. Våra länder har ett löpande utbyte av underrättelser och det finns aktuella exempel på hur den israeliska underrättelseorganisationen därmed förhindrat terrordåd i Sverige och Norden.

Mer än bara traditionella säkerhetsfrågor

Till Mossads arbetsuppgifter hör att underlätta för judar i fientligt sinnade stater att göra aliyah, flytta till Israel. Vi har också sett hur Israel använt Mossad för att i hemlighet kunna samtala med regeringar när diplomatiska förbindelser saknats. Fredsavtalen med Egypten och Jordanien föregicks av sådana kontakter.

Mossad har också behövts för att skipa rättvisa i sammanhang där andra länder brustit i engagemang. Efter massakern på israeliska idrottare i München OS 1972 kunde förövarna leva rätt öppet i en rad europeiska länder innan rättvisan hann i fatt dem i form av israelisk underrättelsetjänst. Den tyske krigsförbrytaren Adolf Eichmann och många andra har gått ett liknande öde till mötes.

Avslutningsvis kan man förstås fråga sig vad det är som gjort Mossad till världens mest framgångsrika underrättelsetjänst? Det finns en rad delförklaringar, men den allra viktigaste faktorn är kanske att Israels underrättelsetjänst är bäst helt enkelt eftersom den måste vara det?

___
Publicerad i Förenade Israelinsamlingens tidning Menorah 1.22

Liknande inlägg

Nya regeringen kan erkänna Jerusalem som Israels huvudstad

ae

Lögnen om israelisk apartheid

ae

Golda Meir – en del av Israels historia

ae

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.