22.2 C
Jerusalem
22 juni 2024
A till Ö

[H] Hatikva, nationalsången

Naftali Herz Imbers handskrivna version av dikten
Naftali Herz Imbers handskrivna version av dikten

I text och ton utgör Israels nationalsång Hatikva (Hoppet) en vacker blandning av vemod, stolthet och just hopp. Välfunna inslag i en sång som symboliserar den judiska staten.

Det finns olika uppfattningar om Hatikvas historia, men dess musikaliska ursprung kan spåras flera hundra år tillbaka i europeisk vistradition. Andra nutida stycken med liknande bakgrund och melodi är den tjeckiske tonsättaren Smetanas komposition Moldau och den svenska Värmlandsvisan (”Ack Värmeland Du Sköna”). Här ett arrangemang där Värmlandsvisan övergår i Israels nationalsång: https://youtu.be/mDEv-Iw3sPE

År 1882 skall enligt en del källor Samuel Cohen ha arrangerat Hatikva så som vi känner den idag, medan andra framhåller Paul Ben-Haims version. Dess text är hur som helst hämtad från en dikt (Tikvatenu, Vårt hopp) av Naftali Herz Imber, och dateras till ca 1878. Texten i översättning från svenska wikipedia:

כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיה
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיהעוד לא אבדה תקותנו
התקוה בת שנות אלפים
להיות עם חפשי בארצנו
.ארץ ציון וירושלים
כֹּל עוֹד בַּלֵּבָב פְּנִימָה
נֶפֶשׁ יְהוּדִי הוֹמִיָּה
וּלְפַאֲתֵי מִזְרָח, קָדִימָה
עַיִן לְצִיּוֹן צוֹפִיָּהעוֹד לֹא אָבְדָה תִּקְוָתֵנוּ
הַתִּקְוָה בַּת שְׁנוֹת אַלְפַּיִם
לִהְיוֹת עַם חָפְשִׁי בְּאַרְצֵנוּ
.אֶרֶץ צִיּוֹן וִירוּשָׁלַיִם
Kol ‘od balevav P’nimah –
Nefesh Yehudi homiyah
Ulfa’atey mizrach kadimah
Ayin le’tzion tzofiyah –‘Od lo avdah tikvatenu
Hatikvah bat shnot alpayim:
Lihyot am chofshi be’artzenu –
Eretz Tziyon vi’rushalayim.
Så länge som en judisk själ
fortfarande längtar i hjärtat
och bortåt öster
ett öga än blickar mot Sion –[är] vårt hopp ännu inte förlorat,
det tvåtusen år gamla hoppet
att vara en fri nation i vårt eget hemland
Sions och Jerusalems land.

Tre historiskt uppmärksammade framföranden av Hatikva:

1897 Vid den första sionistkongressen i Basel, Schweiz och vid flera av de följande kongresserna.

1945 Av överlevande från koncentrationslägret Bergen-Belsen, bara några dagar efter befrielsen 15 april 1945. https://youtu.be/TWOkML4A8sU Det finns även vittnesmål om hur tjeckiska judar, ställda inför gaskamrarna i Auschwitz stämde upp i vad som skulle bli Israels nationalsång.

1948 Inför David Ben-Gurions uppläsning av Israels självständighetsförklaring började de inbjudna gästerna sjunga Hatikva. Den inspelning som finns av händelsen avslutas med att Hatikva framförs av Israel Philharmonic Orchestra.

Hatikva blev formellt inte Israels officiella nationalsång förrän 2004.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.