13.3 C
Jerusalem
21 mars 2023

This Day in History: 2000-03-21

21 mars 2000 – Påven Johannes Paulus II inleder ett fem dagar långt besök i Israel. Det var först under Johannes Paulus tid som påve som staten Israel ens omnämndes i något av Vatikanstatens officiella dokument (1985). De båda staterna invigde senare ambassader hos varandra (1994), och när påven under sitt besök nu välsignade Israel sågs det av många som ett slutligt erkännande från kyrkans sida.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.